üretim Döngüsü

Üretim aşamaları

Rulolar depodan alınırlar ve üretilecek olan boruların dış çaplarına karşılık gelecek genişlikte
boylamasına dilinirler.
Dilinen şerit rulolar motorize ve tahriksiz setler yardımı ile boru şekline sokulurlar ve boylamasına Tig ya da
Lazer metotları ile kaynatılırlar.
Bu borular daha sonra kalibre edilirler, fırçalanırlar, işaretlenirler ve altışar metrelik boylarda kesilirler.
Bundan sonra dekapaj, satineleme ve parlatma gibi farklı işlemlerden geçirilirler.